← Tilbake til artikler | Publisert: 2/12/2021

Lovdata sin nye visuelle profil

For å både styrke kjennskapen til merkevaren og kunnskapen om samfunnsoppdraget, har Lovdata, i samarbeid med Big Fish, tatt en gjennomgang av sin visuelle fremtoning. Resultatet har blitt en modernisering av Lovdatas logo og en fornyet visuell profil som vil bli gradvis implementert gjennom 2021.

Lovdata bidrar til å effektivisere juridisk arbeid i alle sektorer og har en sentral rolle i forvaltningen av det rettslige informasjonssystemet. Gjennom Lovdata var Norge i 2001 det første landet i Europa som kunne gjøre elektroniske kunngjøring av regelverk til offisiell kunngjøring.

Lovdata har mellom 2 og 5 millioner oppslag på sine nettsider i måneden, der samfunnets primære rettskilder er offentlig tilgjengelig. I tillegg tilbyr de en mer avansert tjeneste, Lovdata Pro, som benyttes jevnlig av over 30 000 profesjonelle brukere.

Inn i den digitale tidsalder

– Det skjer så mye spennende i Lovdata og i markedet nå, at dette føles både riktig og viktig. Lovdata ønsket en fornyelse for å bedre fremstå som den innovative virksomheten vi er. Samtidig ønsket vi å ta med oss det robuste utrykket vi har som en etablert og viktig institusjon, Ola Stenersen, salgs- og markedssjef i Lovdata.

Lovdatas fremste formål er å bidra til et rettssikkert samfunn ved å gjøre lovverket tilgjengelig. I dag skjer dette ved hjelp digitale plattformer, og Lovdata har oppnådd internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid med å strukturere og konsolidere store datamender av rettskilder.

Les mer om den nye profilen her

– Satt på spissen, er Lovdata 2020 en gjeng teknologer. Vi ønsket å skape en profil som gjenspeiler dette, Trude Svardal, seniordesigner i Big Fish

Konseptet i den nye profilen er inspirert av grid-struktur og teknologiens bits og bytes. Et grid gir en viss fleksibilitet og frihet innenfor strenge rammer – litt som lover og regelverk. Denne formen er enkel, moderne og gjenspeiler kompetansen og ryddigheten i Lovdata. Formen i logosymbolet er en modernisering av L’en og D’en i den gamle logoen og kan gi assosiasjoner til en åpen lovsamling, et søk i en database eller prosessering av data.

Valgte Big Fish

– Big Fish har helt siden vi startet samarbeidet vist at de forstår hvem Lovdata er og hva vi står for. De har kommet med sine profesjonelle råd, samtidig som de har lyttet til og respektert, men samtidig utfordret, våre ønsker, Ola Stenersen. 

Big Fish har jobbet tett med Lovdata siden 2019. Et av oppdragene har vært å modernisere logoen og skape et bredere og varmere visuelt uttrykk, som også bevarer den historiske tyngden, kunnskapen og troverdigheten som stiftelsen har.

I forlengelse av dette prosjektet har Big Fish designet og utviklet de nye salgssidene til Lovdata Pro. Lovdata Pro er et personlige arbeidsverktøy som gjør det enklere å forholde seg til gjeldende regelverk. Under utvikling og design har vi hatt sterk fokus på universell utforming (UU) og nettsiden har også blitt den raskeste siden vi har lansert hittil.

Om Lovdata

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens samfunnsoppdrag er å bidra til økt rettssikkerhet i Norge gjennom å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Stiftelsen kan også bidra til forskning og utvikling innenfor stiftelsens formål.

Lovdatas nettsted inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis tilgjengelig, oppdatert og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser samt avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD.

Det juridiske arbeidsverktøyet, Lovdata Pro, brukes daglig av flere tusen jurister; dommere, advokater, saksbehandlere, ledere og studenter i Norge. Denne tjenesten er ikke bare et oppslagsverk i rettskilder, men også et juridisk arbeidsverktøy. Lovdata Pro kan effektivisere arbeidet til jurister og administrativt ansatte ved at brukerne samarbeider om å bygge kunnskap om juridiske problemstillinger og samhandler gjennom tjenesten.

Lignende artikler

Øko-vandalisme? Ja, takk

4/25/2023

Øko-vandalisme? Ja, takk

Vi søker initiativrik grafisk designer på deltid/frilans (omgående)

8/23/2022

Vi søker initiativrik grafisk designer på deltid/frilans (omgående)

Big Fish fisker i Florø

3/8/2021

Big Fish fisker i Florø

Kreativitet på lån: Frida

2/12/2021

Kreativitet på lån: Frida