Lovdata
  • kunde

    Lovdata

  • tjeneste

    Animasjon / Logo / Nettsider / Visuell identitet

  • design.lovdata.no

En ny tid for det digitale lovverket!

Som en metafor for jussens systematikk, bruker vi grid – inspirert av det det teknologiske binærsystemet – for å spille på friheten til å være fleksibel innenfor et strengt rammeverk. Logoen kan symbolisere brikker som faller på plass, en åpen bok, søk i en database og prosessering av data. Konseptet skal vekke assosiasjoner mot teknologi og forene Lovdatas stolte historie med en spennende fremtid.

Konseptet i den nye profilen er inspirert av grid-struktur og teknologiens bits og bytes. Et grid gir en viss fleksibilitet og frihet innenfor strenge rammer – litt som lover og regelverk.

Vi startet samarbeidet med Lovdata i 2019 med en gjennomgang av stiftelsen merkevare og markedsundersøkelse. Utfordringen var at selv om mange hadde kjennskap til Lovdata, var kunnskapen om dem lav. Stiftelsen ble ansett som litt traust og utdatert, mens de i virkeligheten er unge, digitale og nytenkende. Vårt oppdrag ble derfor å modernisere Lovdatas visuelle uttrykk så det bedre gjenspeiler stiftelsen, dens ansatte og deres samfunnsoppdrag.

Konseptet i den nye profilen er inspirert av grid-struktur og teknologiens bits og bytes. En grid gir en viss fleksibilitet og frihet innenfor strenge rammer, og skaper system og orden der det ellers kunne oppstått kaotisk kreativitet. Litt som lover og regelverk i samfunnet. Bits og bytes, dataprosessering og -overføring gjenspeiler Lovdata som en digitale samfunnsaktør.

Formen i logosymbolet er en forenklet modernisering av formene i den gamle logoen (L og D). Symbolet kan gi assosiasjoner til en åpen bok, et søk i en database eller prosessering av data.

FARGEPALETTEN

Fargene i den nye profilen er en videreutvikling av Lovdatas gjenkjennelige rødfarge. Den nye paletten bevarer og viderefører det trygge og solide i stiftelsen, samtidig som de er tilpasset moderne, digitale flater.

GRAFISKE ELEMENTER

Som resten av profilen, er de grafiske elementene bygget på en grid. Elementene kan formes med kreativ frihet innenfor disse satte rammene.

De nye og enkle elementene i profilen kan kombineres på mange ulike måter etter behov. Sammen skaper de et unikt uttrykk for Lovdata

DIGITAL DESIGNMANUAL

For å gjøre det enkelt å dele profilelementer og føringer for bruk, både til interne og eksterne aktører, er det utarbeidet en egen digital designmanual. Her er alle nedlastbare filer enkelt tilgjengelig i ulike formater.

Klikk her for å utforske manualen

– Big Fish har helt siden vi startet samarbeidet vist at de forstår hvem Lovdata er og hva vi står for. De har kommet med sine profesjonelle råd, samtidig som de har lyttet til og respektert, men samtidig utfordret, våre ønsker, Ola Stenersen.