Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond er opprettet for å bevare og beskytte øygruppens rike naturmiljø og unike kulturminner.

Foto: Bildene er hentet fra prosjektene og fra nettsiden til Svalbards Miljøvernfond

I 2007 ble det innført en miljøavgift på for tilreisende til Svalbard. Denne avgiften brukes til å støtte tiltak som tar vare på naturen på Svalbard. Det er Svalbards miljøvernfond som fordeler midlene.

Fondets nettsider er inngangen for de som ønsker å søke om støtte, og et utstillingsvindu for prosjekter som tidligere har mottatt midler. Det var derfor viktig at besøkende enkelt skulle finne den informasjonen de ser etter.

Vi ønsket å gi siden luft og ro, som gjenspeiler Svalbard, og som gir rom til informasjonen. Derfor gikk vi for et rent og minimalistisk design, med profilfargene fra logoen som den røde tråden. Det er søkerne og søknadsprosessen som er det viktige, og ikke flotte naturbilder fra Svalbard – som man lett kunne fortapt seg i.

Foto: Bildene er hentet fra prosjektene og fra nettsiden til Svalbards Miljøvernfond