Hub for Ocean
  • kunde

    Hub for Ocean

  • tjeneste

    Innhold / Logo / Visuell identitet


Den fremste yngleplassen for næring på Vestlandet.

Hub for Ocean er en medlemsorganisasjon og nettverksplattform for industri og innovasjon innen den blå næringa på Vestlandet. De hadde behov for å spisse sin kommunikasjon og på en enklere måte vise tjenestene de tilbyr sin medlemsmasse. Vi har derfor bistått i å tydeliggjøre og strukturere Hubs nedslagsfelt og verdiforslag ved hjelp av ny profil, ny logo og ikke minst en tydelig historiefortelling.

Hub for Ocean tilrettelegger for gode arenaer hvor mennesker møtes og ideer utveksles. En koblingssentral for kunnskap og folk.

Ved å utforske Hub for Ocean sine verdier, ambisjoner og kjernekompetanse har vi laget retningslinjer for språkbruk og utviklet et veikart som forankrer organisasjonen som en ledende nettverksplattform i regionen. Vi skrev også en ny payoff, som er i bruk her.

Vi delte inn Hub for Oceans hovedoppgaver i tre nedslagsfelt som de forplikter å levere på. En konseptuell tredeling som vi repeterer i logoen.

Dynamiske sirkler og abstrakte tannhjul kan krydre profilen og fungere som et femte element der det trengs. De kan fylles med ulike farger fra den brede paletten, benyttes til å plassere innhold, maskere bilder, og / eller brukes som dekor eller krydder i en layout og i sammenheng med arrangementer

Stein Kvalsund, COO at Hub For Ocean

Jeg opplever Big Fish som lyttende, kunnskapsrike, kreative og med evne til å kjapt fange essensen av det vi jobber med. Deres forslag til merkeposisjonering og videreutvikling av visuell profil var noe vi umiddelbart likte, og jeg føler vi nå har fått på plass et fundament og en profil som stemmer godt med hvem vi er og hvordan vi ønsker å fremstå for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Stein Kvalsund, COO at Hub For Ocean

 

Nå er Hub for Ocean tydeligere enn noensinne i sitt engasjement for å samle en blå næring mot en grønn framtid.

De kan nå mer effektivt formidle til sin medlemsmasse hva de bistår med og hvorfor de gjør det.