Januar 2018 lanserte Hans Petter Kildal Becour - Et firma med ambisiøse planer om å snu et internasjonalt marked på hodet.

Kunde

Becour

Jobb

Identitet / Print / Rådgivning / SOME

Web

becour.com/

Becour jobber for å gjøre markedet for fornybar energi med opprinnelsesgarantier mer transparent og lønnsomt for produsentene. Vår utfordring var å bygge et interessant konsept med en troverdig historie om noe så tradisjonelt og hverdagslig som strøm.

For oss var det avgjørende å forstå opprinnelsesgaranti-markedet og hvilken betydning Becour ville komme til å ha. Vi ønsket å skape et konsept som appellerer til følelser og som vekker assosiasjoner utover tradisjonell strømhandel; et konsept som videreformidlet Becour sitt sterke engasjement.

”Vårherres klinkekule” inspirerte oss tidlig i prosessen. Tanken om at vi har denne ene blå kulen, og at vi tar aktive valg med en rekke konsekvenser, ble grunntanken bak konseptet. Naturens fargenyanser og strukturer inspirerte profilelementene og den endelige looken.