ByBi - Oslos urbane birøkterlag
  • kunde

    ByBi - Oslos urbane birøkterlag

  • tjeneste

    Foto / Illustrasjon / Visuell identitet

  • bybi.no/

Leken etikett til en urban honning.

ByBi er Oslos urbane birøkterlag, en miljøorganisasjon med fokus på biologisk mangfold, og en småskala honningprodusent.

I tillegg til å produsere stedsegnede honninger fra Kampen, Maridalen og Kongsparken (for å nevne noen) lager også ByBi en samrøret honning. En “medlemshonning” som består av bidrag fra hele Stor-Oslo. Videre slynges og pakkes honningen i samarbeid med Nordpolen Industrier, en bedrift som tilrettelegger for et inkluderende arbeidsliv. Et helt fantastisk produkt med andre ord! Et produkt som trengte å skille fra de øvrige stedsspesifikke produktene i ByBis eget sortiment og et produkt som trengte en egen merkevare. Big Fish har bistått ByBi i navn, konsept og design av etikett samt innholdsproduksjon knyttet til lansering av honningen. ByBlend kan i dag kjøpes på Oda, og i ByBis egen nettbutikk.

Honningsortimentet i butikken er tradisjonelt og monokromt. Der var derfor lavthengende frukt å tegne en etikett som bugnet av uttrykk og farger. Honningproduksjonen i Oslo, som i resten av Norge, er i tillegg helt avhengige av våre pollinerende venner. Vi ville derfor også lage en etikett som uttrykte en rik flora og natur.

ByBi er et nettverk av birøktere, urbane bønder, bi-entusiaster og byutviklere som ønsker å bedre pollinatorenes levevilkår.

Big Fish har også stått for foto i dette prosjektet.