← Tilbake til artikler | Publisert: 11/27/2018

6 grunner til å gjøre årsrapporten digital

Vi nærmer oss slutten av kalenderåret og tid for årsrapporter. Her er seks gode grunner til hvorfor du burde vurdere en digital løsning.

1. Engasjerende innhold

Innholdsmessig byr digitale årsrapporter på mye større frihet og fleksibilitet enn det trykte løsninger tillater, og du kan presentere informasjon i et format som den moderne leseren er vant til.

Med bevegelser og animasjoner kan man lede oppmerksomheten dit man ønsker og gjøre historiefortellingen mer levende. Ved hjelp av  interaktive tall, grafer og infografikk oppleves rapporten som mer aktuell og engasjerende for den enkelte. Man kan også benytte filmer og gjenbruke annet digitalt materiale som selskapet allerede har.

2. Mer miljøvennlig

En digital rapport kan distribueres over store avstander enklere og raskere enn trykte utgaver, uten å benytte forurensende transport. Hvis den digitale rapporten delvis eller fullstendig erstatter den trykte varianten, sparer bedriften i tillegg miljøet for den ressursbruken som går med til trykk. Og mens de trykte årsrapportene har en begrenset levetid, kan en digital løsning gjenbrukes og oppdateres med tiden. Alt i alt en mer sirkulær og bærekraftig tilnærming.

3. Tilgjengelig og aktuelt for flere

Digitale rapporter er bedre tilpasset digitale kanaler, og man kan enklere dele hele eller deler av innholdet i sosiale medier, nyhetsbrev, på nettsiden eller i et blogginnlegg. Dette gjør det også enklere å fremheve deler som er mer relevant for massen eller som man er spesielt stolt av. Derved kan man nå et bredere publikum, både i antall og type.

4. Reduserte korrektur- og trykkostnader

Innholdet i digitale løsninger er enkelt å redigere og oppdatere om man oppdager skrivefeil eller om det av andre årsaker er behov for endringer. Dermed unngår man ekstra korrekturrunder med trykkeriet og eventuelt trykk av nye eksemplarer.

5. Fleksibelt og gjenbrukbart

Ved å tenke langsiktig når man utarbeider de digitale malene, kan man få skreddersydde løsninger til eget bruk. Disse kan gjenbrukes fra år til år og videreføres til andre interne og eksterne rapporter.

6. Et strategisk verktøy

Igjen, ved å tenke langsiktig, kan du bygge rapporten til å dekke flere behov. Du kan for eksempel utnytte innholdet mer strategisk innen markedsføring og kommunikasjon mot ulike interessenter. I tillegg kan rapporteringsmalene bidra til å forenkle og standardisere interner rutiner.

Digitale årsrapporter åpner dørene for nye og mer fleksible muligheter! Ta kontakt hvis du vil diskutere mulighetene for din bedrift nærmere.

Lignende artikler

God historiefortelling er nøkkelen til en sterk merkevare

11/9/2023

God historiefortelling er nøkkelen til en sterk merkevare

Hva er egentlig en visuell profil?

2/11/2022

Hva er egentlig en visuell profil?

Øk synligheten med en grønnere nettside

1/12/2022

Øk synligheten med en grønnere nettside

Designmagi

5/5/2021

Designmagi