Ocean Hyway Cluster

En interaktiv verdikjede sier mer enn tusenvis av ord og er et effektivt verktøy når du skal formidle teknisk informasjon.

Den nasjonale klyngen, Ocean Hyway Cluster, jobber for å realisere hydrogenets kommersielle muligheter i maritim sektor. Informasjon om hydrogenets verdikjede kan bli tekniske og komplisert – eller visuelt, spennende og lærerikt. Ocean Hyway Cluster har gått for det siste!

For å lykkes i kommunikasjonsarbeidet, er vi avhengige av gode verktøy som visualiserer og forenkler informasjon som er både teknisk og kompleks

Kristin Svardal i Ocean Hyway Cluster