Lovdata
  • kunde

    Lovdata

  • tjeneste

    Animasjon / Nettsider / Visuell identitet

  • api.lovdata.no

Alltid oppdatert – alltid tilgjengelig med Lovdata API

Vi har hjulpet Lovdata med branding og salgssiden for deres tilleggstjeneste Lovdata API.

Stiftelsen Lovdata ble tidligere ansett som litt traust og utdatert, mens de i virkeligheten er unge, digitale og nytenkende. Dette er Lovdata API er gyllent eksempel på. Vårt oppdrag har tidligere vært å modernisere Lovdatas visuelle uttrykk så det bedre gjenspeiler stiftelsen, dens ansatte og deres samfunnsoppdrag. Les mer om moderniseringen av Lovdata

API-tjenesten gir deg mulighet til å integrere Lovdata/lovverket i dine egne digitale løsninger. Salgssiden skal informere utviklere, gründere og andre beslutningstakere om de store mulighetene som ligger i produktet.

Siden er bygget i WordPress og Gatsby.

Ola Stenersen, Salgs- og markedssjef Lovdata

– Big Fish har helt siden vi startet samarbeidet vist at de forstår hvem Lovdata er og hva vi står for. De har kommet med sine profesjonelle råd, samtidig som de har lyttet til og respektert, men samtidig utfordret, våre ønsker.

Ola Stenersen, Salgs- og markedssjef Lovdata

Lovdata har en sentral rolle i forvaltningen av regelverket, blant annet ved å produsere og utgi Norsk Lovtidend etter oppdrag fra Justisdepartementet. Dersom man ønsker konsoliderte versjoner av lover og forskrifter integrert i egne tjenester kan man inngå avtale om Lovdata API.

Med semantisk HTML kan du enkelt presentere og kle regelverket i din identitet.