Kinect Energy

Track my electricity tilbyr en unik mulighet til å spore og dokumentere kjøp av fornybar energi – samtidig som man støtter utviklingsprosjekter i andre land.

Fornybar energi er en konkret løsning for virksomheter som ønsker å kutte utslipp og nå egne bærekraftsmål. Med Track my Electricity™ kan man både skaffe seg opprinnelsesgarantier, som kan brukes når utslipp skal rapporteres og offentliggjøres, og støtte fornybare energi-prosjekter i den tredje verden. Målet er å bidra til å redusere CO2 utslipp globalt.

Big Fish er solt av å ha utviklet visuell profil og nettside for dette fremtidsrettede prosjektet.