Kirkens Bymisjon
  • kunde

    Kirkens Bymisjon

  • tjeneste

    Nettsider / Visuell identitet

  • minuttest.no

I 2017 lanserte Kirkens Bymisjon Minuttesten – et tilbud som tar sikte på å senke terskelen for å teste seg for hiv

Migranter er spesielt sårbare for hivsmitte. Det finnes en enkel og gratis hurtigtest, men på grunn av manglende kunnskap og frykt for stigmatisering er det mange migranter som vegrer seg for å teste seg. Hvordan når man frem med livsviktig kunnskap til en så bred målgruppe? Kirkens Bymisjon forsøker med en enkel hjemmeside, illustrerende ikonbruk og brosjyrer.

Målet og oppdraget vårt var å ufarliggjøre og menneskeliggjøre hiv som tema. Enkle budskap, symboler og ikoner ble viktige elementer for å nå målgruppen på tvers av språk, leseferdighet, religioner og overbevisninger.