Skipskraft AS
  • kunde

    Skipskraft AS

  • tjeneste

    Logo / Visuell identitet


Logo for miljøvennlig skipsfart

Skipskraft AS er et selskap som eies av Florø Hamn og Sogn og Fjordane Energi. Skipskraft er ansvarlig for drift av landstrømsanleggene ved Florø Hamn.

Landstrøm er elektrisk kraft fra strømanlegg på land til det elektriske anlegget i skip eller mindre båter som ligger fortøyd ved kai. Dette gjør at området rundt havnen slipper luftforurensninger og støy fordi båtene dermed ikke behøver å la dieselaggregatene gå og dure; i tillegg reduseres utslippene av klimagasser.

 

Logoen består av bokstaven ‘S’ som danner grunnlaget for designet, og den symboliserer både skipsfart og selskapet. Lynsymbolet i logoen representerer energi og strøm, som er kjernen i deres landstrømløsning. Den fremoverlente baugen som er integrert i designet, fremhever deres forpliktelse til å lede skipsfarten inn i en mer bærekraftig fremtid. Og til slutt, den moderne fonten i logoen er en påminnelse om deres dedikasjon til å drive frem positive endringer i maritim sektor.