CTS Nordics

En frisk start for morgendagens datasentre

CTS Nordics er den ledende nordiske entreprenøren innen design- og bygging av bærekraftige datasentre. Selskapet er fortsatt ungt, og mange av de ansatte er helt nye. Relasjonen til dagens merkevare var derfor svak og de var moden for noe nytt. Oppgaven var å skape en samlende effekt, øke stolthet og tilhørighet for hele organisasjonen.

I dette prosjektet har Big Fish vært en rådgivende sparringspartner. Vi har tatt utgangspunkt i CTS Nordics nye logo, som utgjorde kjernen av deres identitet, og fra den utviklet en hel visuell profil. En look som sømløst smeltet sammen moderne estetikk med en forankring i selskapets bærekraftige kjerne.

 

 

Fra denne logoen utledet Big Fish en tilhørende profil som skulle være tillitsvekkende, informativ og synliggjøre menneskene bak.

Etter workshop med CTS Nordics ble det tydelig at de måtte formidle tre sentrale prinsipper: tillit, sikkerhet og stabilitet. Disse prinsippene er hjørnesteiner for deres daglige operasjoner, og de måtte gjenspeiles i deres visuelle identitet.

Anita Mongia, Marketing Manager CTS Nordics AS

Vi har hatt et fantastisk samarbeid med Big Fish. De har hele veien gitt raske tilbakemeldinger som har satt fart på prosjektet. Samtidig har de vist en imponerende forståelse for vårt budskap, som de har omsatt til nydelig design. Det føles trygt å ha Big Fish som en erfaren støttespiller som alltid er raskt på ballen, selv med korte tidsfrister. De leverer tidløse og solide løsninger som har styrket vår merkevare. Vi ser frem til mange flere vellykkede prosjekter sammen!

Anita Mongia, Marketing Manager CTS Nordics AS

Vi fylte ut profilen med en ny ikonpakke som kan brukes på ulike flater.

Konseptet uttrykker en balanse mellom stabilitet og dynamikk, med hyppigere bruk av bilder for å gjøre menneskene bak selskapet mer tilgjengelige.

Picture of Christine Arnesen, senior designer.
Christine Arnesen, Senior designer Big Fish 

På dette prosjektet har vi jobbet tett med kunden i Figma for å klare å levere en løsning på rekordtid. Vi har bistått kunde som rådgivende designkonsulenter gjennom hele prosessen fra workshop til lansering, og klart å skape et fantastisk samarbeid. 

Christine Arnesen, Senior designer Big Fish 

Framtiden til CTS Nordics er lys, og vi gleder oss til å se hvordan den nye visuelle identiteten vil være med på å forme og forankre selskapets posisjon.