Eiendom Norge
  • kunde

    Eiendom Norge

  • tjeneste

    Visuell identitet


I 2014 valgte Eiendomsmeglerforetakenes Forening å skifte navn til Eiendom Norge. Det krevde også modernisering av logo, profil og web.

Eiendom Norge er Norges ledende bransjeforening for eiendomsmeglingsforetak og en sentral informasjonskilde for hele eiendoms-Norge. Mest kjent er de kanskje for sin månedlige prisstatistikk. Vi ønsket å gi foreningen en lettere look som danner en god ramme for grafene og det mer informasjonstunge innholdet.

Eiendom Norge gir kunnskap og trygghet og tilgang til hele landet. Denne tankerekken har vært ankeret i utviklingen av den visuelle profilen. Logoen kan ses og tolkes på flere måter; en åpen dør, en åpen bok, et vindu.