Eiendom Norge
  • kunde

    Eiendom Norge

  • tjeneste

    Animasjon / Logo / Nettsider / Visuell identitet

  • enkonferansen.no/

Ny look til landets største boligkonferanse

Norges største boligkonferanse med foredragsholdere i verdensklasse, artister og underholdning, ble i 2021 en digital konferanse. I dette skiftet ønsket eventbyrået Sketch (med et godt øye for detaljer) at vi skulle gi konferansen et løft gjennom en egen visuell identitet for å ta den til nye høyder.

Konferansen ble en stor hit og fikk over 3.900 digitale visninger

No.4 Foto: Johnny Vaet Nordskog

Øystein Olsen, sentralbanksjef, Norges Bank. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Komiker og konferansier Thomas Giertsen med Erik Lundesgaard og Henning Lauridsen, Eiendom Norge. Foto: Johnny Vaet Nordskog