2Care
  • kunde

    2Care

  • tjeneste

    Logo / Nettsider / Visuell identitet

  • 2care.no/

Hjemmetjenester i Oslo og Bærum i ny drakt

Da Unicare hjemmetjenester skulle etablere seg som en egen merkevare under navnet 2Care, bisto Big Fish med visuell profil og nettsider. 2Care er en moderne og profesjonell aktør som jobber for å styrke brukerens selvstendighet og selvfølelse.

Med hjelp av farger, visuelle elementer og bildebruk ønsket vi å bake varmen og omsorgen som de ansatte i 2Care oser inn i selskapets visuelle uttrykk.

Big Fish har vært dyktige i håndtering av omprofileringen til 2Care for oss, og respondert på meget korte tidsfrister. Vi er meget godt fornøyd med logo-utforming og hjemmesider. Knut Blom