Hjemmetjenester i Oslo og Bærum i ny drakt

Kunde

2Care

Jobb

Identitet / Print / Web

Web

2care.no/

Da Unicare hjemmetjenester skulle etablere seg som en egen merkevare under navnet 2care, bisto Big Fish med visuell profil og nettsider. 2care er en moderne og profesjonell aktør som jobber for å styrke brukerens selvstendighet og selvfølelse.

Med hjelp av farger, visuelle elementer og bildebruk ønsket vi å bake varmen og omsorgen som de ansatte i 2care oser inn i selskapets visuelle uttrykk.