For å verne om den unike naturen på Svalbard betaler alle besøkende og tilreisende en miljøavgift. Midlene forvaltes av Svalbards Miljøvernfond, som i 2017 feiret 10 års jubileum.

Kunde

Svalbard Miljøvernfond

Jobb

Print / Redaksjon

Svalbards Miljøverfond er et unikt virkemiddel for å forvalte og bevare miljøet og kulturminnene på Svalbard. Virksomheter, organisasjoner og privatpersoner kan søke om støtte fra fondet til ulike miljøtiltak og prosjekter. Siden fondet ble opprettet i 2007 har det tildelt over 100 millioner kroner til mer enn 500 prosjekter.

Big Fish har stått for design og redaksjonelt innhold av 50-siders jubileumshefte, samt tilhørende program, annonsering og annet materiell for markeringen.