I samarbeid med Norsk Klimanettverk ønsker UNESCO å sette fokus på Arktis sin sårbarhet og betydning for det globale klimaet

Kunde

Norsk klimanettverk og UNESCO

Jobb

Identitet / Print

I 2017 leverte vi navn, logo og visuelt konsept for et planlagt klima-arrangement i Oslo.

Vi ønsket å skape noe som vekker følelser, og noe som maner til handling. Navnet ReArctic er et resultat av ordspill med REACT og ARCTIC, samtidig som det kan bety å gjenreise Arktis. Navnet ble bærende for videre konsept med re-ord som rethink, redo, restore, recreate, restructure, redefine.

Logoen er inspirert av formene til Den Norske Opera og Ballett, isfjell, lys og bevegelse.