Oslo Museum er i realiteten fire museer under ett. Det krever en strukturert og brukervennlig nettside.

Kunde

Oslo Museum

Jobb

Web

Web

www.oslomuseum.no

Oslo Museum består av Bymuseet, Arbeidermuseet, Interkulturelt Museum og Teatermuseet. Museet er en aktiv aktør i kulturlivet i Oslo og tilbyr blant annet utstillinger, arrangementer, byvandringer og foredrag. Våren 2017 fikk Big Fish utfordringen med å gjøre alt dette synlig og tilgjengelig med nye hjemmesider.

For oss var det viktig at de fire museene fikk nok plass og et eget særpreg, samtidig som vi bevarte en felles og gjenkjennelig struktur. Bruk av farger og enkle symboler ble nyttige virkemidler for å oppnå dette.