Nytt liv i Tromsø Arctic Pride

Kunde

Tromsø Arctic Pride

Jobb

Web

Web

arcticpride.no/

Tromsø Arctic Pride har som formål å skape en trygg og inkluderende møteplass for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Gjennom den årlige festivalen skal man bidra til koblinger og kunnskap som fremmer et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert.