Hvordan vi jobber

Nettside fra start til lansering

Vi i Big Fish er komplett leverandør av nettsider, fra design til utvikling. Dette er vår fremgangsmåte når vi starter et nytt web-prosjekt.

Steg 1

Innsikt og planlegging

Det første vi gjør i prosessen er å lære mer om hva nettsiden skal være. Hvem den er for og hva slags funksjon den skal ha.

For at resultatet skal være så godt som mulig starter vi prosessene med en rekke Workshops. Den første briefen vi tar har vi en rekke spørsmål til kunde om formålet med nettsiden.

  • Hvem er målgruppen
  • Hvem er avsender
  • Hva ønskes å kommunisere
  • Hvem og hvor er konkurransen

Steg 2

Workshops og Card Sorting

Etter første webmøte har vi en større forsåelse over hvem kunden er og hva formålet med nettsiden skal være. Dette er ofte veldig mye informasjon og vårt neste steg er en Workshop hvor vi vekter og sorterer hva som er viktigst.

Card Sorting er en øvelse hvor vi ber kunden om å sortere en rekke verdi- og nøkkelord skrevet på kort. På denne måten får vi, og kunden, en større forståelse for hva som er viktigst.

Vekting er en øvelse vi liker å ta med kunden for å vite mer om deres forventninger av nettsiden. Skal den være full av informasjon som Wikipedia eller mer visuell og kortfattet som Apple.

Steg 3

Strukturkart

Strukturkartet er en oversikt over hva nettsiden skal inneholde og en visualisering over informasjons-hierarkiet.

Etter våre Workshops har vi en god forståelse over hva nettsiden skal inneholde. Sammen med kunden utarbeider vi et strukturkart som viser hvor informasjonen skal være. Samtidig får vi en idé om menystruktur og hvor viktig sidene er.

Steg 4

Wireframe

En Wireframe er selve arkitekttegningen av nettsiden. Vi bruker alt vi har gått gjennom i våre workshops og utformer en agnostisk retegning av nettsiden uten farger, typografi eller bilder.

Meningen med en Wireframe er at vi skal kunne se hele nettsidens funksjon uten å bli distrahert av designelementer. På denne måten kan vi teste brukervennligheten på en udistraherende måte.

I denne prosessen kan vi også utføre brukertester for å se om utformingen fungerer som det skal.

Steg 5

Design

Når Wireframe er godkjent og testet går vi videre til fasen hvor nettsiden designes etter visuell profil.

Vi setter farger, bilder og typografi og vi kan se hvordan nettsiden til slutt vil se ut.

Vi kan også utføre A/B-testing for å se hva slags design fungerer best etter hva kunden ønsker å oppnå med nettsiden.

Steg 6

Koding

Designet er ferdig og nettsiden er klar til å kodes.

Kodefasen er en viktig og omfattende prosess. Her lager vi rammeverket for hvordan nettsiden skal fungere, både foran og bak. Det er ikke uvanlig at vi samkjører denne prosessen allerede etter Wireframe er godkjent. På den måten kommer vi raskere fram til målet.

Vi i Big Fish bruker WordPress som CMS (innholdssystem), og på denne måten gjør vi det veldig enkelt for kunden selv å vedlikeholde nettsiden. Vi skreddersyr kontrollpanelet slik at det er enkelt og raskt å oppdatere hva som ønskes.

Med få klikk kan kunden selv legge til nyheter, endre forsidebildet eller legge til et bildegalleri. Vi har en filosofi om at alt som er på nettsiden skal være enkelt for kunden å redigere. På den måten leverer vi fra oss en dynamisk nettside som kan leve i flere år framover.