Hvordan vi jobber

Visuell identitet fra start til slutt

Big Fish har mer enn 20 års erfaring med utvikling av visuelle identiteter. Gjennom årene har vi brukt samme metode som står like sterkt i dag som for 20 år siden.

Steg 1

Forarbeid / Research

For å sikre at det vi leverer er i tråd med bedriftens overordnede strategi og mål, bruker vi alltid tid på å sette oss inn i hva formålet med det vi utvikler er.

Hva er målgruppen og målsetningen? Hvilke hensyn må tas? Hvordan ser bransjen ut? Hvem er konkurrentene, og hva gjør de?

Steg 2

Workshops

Når vi har dannet oss et overblikk over oppgaven har vi en felles workshop.

Her deltar sentrale personer som kan bidra med forskjellige innspill og beslutningstakere i bedriften. Her forankres det videre arbeidet i vekting av verdier og uttrykk. 

Steg 3

Idé og konseptutvikling

Med all informasjon og inspirasjon begynner vi å skisse mulige løsninger. 

Når vi har landet på noe vi mener svarer på oppgaven, inviterer vi inn til en presentasjon. Formålet her er å få muntlige og spontane tilbakemeldinger, og eventuelle innspill til justeringer.  

Steg 4

Finpussing og justeringer

Når korrekturene er gjort og godkjent gjør vi de siste justeringene og ferdigstiller produktet.  

Steg 5

Profilmanual

Når identiteten er ferdigjustert avslutter vi prosjektet med overlevering av logofiler og en profilmanual

Profilmanualen inneholder regler for bruk av den visuelle identiteten. Regler som hvordan logoen skal brukes på ulike flater, hvilke farger som skal brukes til trykk og web.