6 grunner til å gjøre årsrapporten digital

Vi nærmer oss slutten av kalenderåret og tid for årsrapporter. Her er seks gode grunner til hvorfor du burde vurdere en digital løsning.

1. Levende og aktuelt innhold

Innholdsmessig byr digitale årsrapporter på mye større frihet og fleksibilitet enn det trykte løsninger tillater. Man kan for eksempel benytte levende bilder og gjenbruke produsert innhold som selskapet allerede har. Med animasjoner kan historiefortelling gjøres mer levende og man kan redusere de mer teksttunge delene. Eller så kan grafer og annen infografikk gjøres interaktivt. Ved å la leseren selv velge parametere, årstall eller andre fokusområder oppleves rapporten som mer aktuell og engasjerende.

2. Mer miljøvennlig

En digital rapport kan distribueres over store avstander enklere og raskere enn trykte utgaver – og uten å benytte forurensende luft-, hav- eller veibasert transport. Hvis den digitale rapporten delvis eller fullstendig erstatter den trykte varianten sparer bedriften i tillegg miljøet for den ressursbruken som går med til trykk. Og mens de trykte årsrapportene har en begrenset levetid, kan en digital løsning gjenbrukes og oppdateres med tiden. Alt i alt en mer sirkulær og bærekraftig tilnærming.

3. Reduserte korrektur- og trykkostnader

Digitale løsninger er enkle å redigere og oppdatere. Om man oppdager skrivefeil eller om det av andre årsaker oppstår behov for endringer, kan dette enkelt gjøres i den digitale malen. Dermed unngår man ekstra korrekturrunder med trykkeriet og eventuelt opptrykk av nye eksemplarer.

4. Tilgjengelig og aktuell for flere

Digitale rapporter er bedre tilpasset digitale kanaler, og man kan enklere dele hele eller deler av innholdet i sosiale medier, nyhetsbrev, på nettsiden eller i et blogginnlegg. Dette gjør det også enklere å fremheve deler som er mer relevant for massen eller som man er spesielt stolt av. Derved kan man nå et bredere publikum, både i antall og type.

5. Fleksibelt og gjenbrukbart

Ved å tenke langsiktig når man utarbeider de digitale malene, kan man få skreddersydde og standardiserte løsninger til intern bruk. Disse kan gjenbrukes fra år til år og videreføres til andre rapporteringer, som CSR- og klimarapporter eller til interne rapporteringsbehov.

6. Et strategisk verktøy

Med en digital løsning kan man som selskap utnytte rapportene mer strategisk innen markedsføring og kommunikasjon mot eksterne interessenter. I tillegg kan rapporteringsmalene bidra til å forenkle og standardisere interner prosedyrer.

 

Digitale årsrapporter åpner dørene for nye, bærekraftige og mer fleksible muligheter. Ta kontakt med Mari eller Magnus hvis du vil diskutere mulighetene for din bedrift nærmere.