5 tips til din nye nettside

Å utvikle en ny nettside kan være en spennende og lærerik prosess: Man er nødt til å se seg selv litt utenfra, til å konkretisere og, ikke minst, til å prioritere. Dette kan være utfordrende og tidkrevende arbeid for den som står midt i prosessen og som synes alt er like viktig å formidle. Her er noen tips på veien.

1. Tenk brukeropplevelse

Hvem er målgruppa di, og hva ønsker du å oppnå med nettsiden? Litt som en problemformulering leder arbeidet med en akademisk oppgave bør disse to spørsmålene styre valgene du tar. Det målgruppa di lurer på er ikke nødvendigvis det du selv ønsker å si. Snakk deres språk, svar på deres spørsmål. Gjør det enkelt for brukeren og gi dem en grunn til å komme tilbake.

2. Tenk brukerreise

Enten formålet med nettsiden er å informere, selge eller skape leads er brukerreisen helt avgjørende. Det skal være enkelt og intuitivt for de besøkende å forstå hvor de skal klikke for å finne det de ser etter, og klikker de feil skal det være enkelt å navigere tilbake.

Nettsiden bør gi tilstrekkelig informasjon til at besøkende ikke trenger å lete etter mer utenfor, samtidig som du bør unngå at hovedpoengene forsvinner. Strukturen og oppbyggingen av nettsiden er helt avgjørende for å skape en god kundereise. Få frem det viktigste først og spar heller detaljene til senere.

3. Tenk forside

Vi vet at folk i dag har kort oppmerksomhet og at din nettside vil konkurrere med andre for å fange denne. Hvis de ikke finner det de ser etter raskt, forsvinner de ut igjen. Derfor er forsida så viktig: Den skal bekrefte at de besøkende har kommet riktig og lede de videre.

En vanlig felle å gå i er at man, av frykt for at besøkende ikke trykker seg videre, forsøker å si så mye som mulig på forsida. Dette kan virke mot sin hensikt da resultatet fort blir en overfylt og rotete forside, og den besøkende gir opp før reisen overhode kommer i gang. Med gode prioriteringer og en gjennomarbeidet struktur unngår du dette.

4. Tenk innhold og synlighet

Med alle de tekniske mulighetene man har er det lett å glemme innhold. Men innhold er helt avgjørende. Gode bilder selger. Infografikk, filmer og animasjoner kan formidle mye informasjon på en effektiv måte og kan være gode alternativer til veldig teksttunge nettsider.

Samtidig er tekst viktig for å oppnå god synlighet i søkemotorer som Google. Google vurderer innhold etter hvor relevant det er for de som søker og rangerer nettsider deretter. En gjennomtenkt ordbruk med gode overskrifter og ingresser vil gjøre at nettsiden din havner høyere i googlesøk. Her gjelder det igjen å svare på det folk søker etter.

5. Tenk vedlikehold og kapasitet

En nettside kan og bør oppdateres. Du bør kontinuerlig vurdere hvorvidt du oppnår det du ønsker og eventuelt hvor det går galt. Bør overskrifter, innganger eller strukturen gjøres om? Denne type endringer setter krav til hvordan nettsiden er bygd i back-end. Du bør derfor tidlig i prosessen tenke over hvor stor fleksibilitet du ønsker fremover og hva dette vil kreve av tekniske ferdigheter. Det kan være verdt å investere i et tilpasset malverk dersom du ser for deg større endringer eller skal gi flere tilgang til å redigere.

Her kan du se hvordan vi jobber når vi utvikler nye nettsider.

Trenger du en ny nettside? Ta kontakt med oss for en uforpliktende snakk.