← Tilbake til artikler | Publisert: 2/27/2020

Er nettsiden din universelt utformet?

Universell utforming (UU) handler om at løsninger er utformet sånn at de kan oppleves og brukes av alle, uavhengig av funksjonsevne – også digitalt.

I 2020 betyr ikke universell utforming bare at de som har nedsatt funksjonsevne skal kunne komme seg på toget, men også at de skal kunne kjøpe billetten digitalt.

For de fleste av oss betyr digitalisering og apper automatikk og effektivitet. Det er så lettvint å kunne ordne ting selv, uten å måtte dra til et fysisk kontor eller være avhengig av personer. Men for alle er ikke dette like enkelt. Det stilles stadig strengere krav om at nettsider skal ta hensyn til dette – og veldig mange eksisterende nettsider har en lang vei å gå.

Følgende syv prinsipper for universell utforming er hentet fra Difis nettsider:

  1. Like mulegheiter for bruk: Utforminga skal vere brukbar og tilgjengeleg for personar med ulike evner.
  2. Fleksibel i bruk: Utforminga skal tene eit vidt spekter av individuelle preferansar og evner.
  3. Enkel og intuitiv i bruk: Utforminga skal vere lett å forstå utan omsyn til erfaringa, kunnskapen, språkevnene eller konsentrasjonsnivået til brukaren.
  4. Forståeleg informasjon: Utforminga skal kommunisere naudsynt informasjon til brukaren på ein effektiv måte, uavhengig av forhold knytt til omgjevnadane eller til brukaren sine sensoriske evner.
  5. Toleranse for feil: Utforminga skal minimalisere farar og skader som kan gi ugunstige konsekvensar, eller minimaliserar utilsikta handlingar.
  6. Låg fysisk utfordring: Utforminga skal kunne brukast effektivt og hendig med eit minimum av byrde.
  7. Storleik og plass for tilgang og bruk: Føremålstenleg storleik og plass skal gjere det muleg med tilgang, rekkevidde, betening og bruk, uavhengig av brukeren sin kroppsstorleik, kroppsstilling eller mobilitet.

Hensyn å ta

Det er først når ting slutter å fungere, at man innser hvor mye man tar for gitt. Trillende på barnevogn innser du hvor vanskelig det er å komme inn på trikken, eller hvor trange fortauene er. Og du føler deg ganske hjelpesløs på PCen og mobilen med høyre arm i gips.

Universell utforming handler om at det du produserer og publiserer på nett skal være tilgjengelig for alle og er påkrevd under Diskriminerings- og likestillingsloven. En person med nedsatt syn kan i dag høre innholdet på en nettside ved hjelp av en skjermleser, og en med nedsatt funksjonsevne kan navigere seg på siden uten å bruke musepekeren. Men hva de hører og hvor enkelt nettsiden lar seg navigere, avhenger av hvordan den er bygget opp og av innholdet. 

Dagens retningslinjer, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, tar høyde for dette – og mye mer. Fungerer kontrastene for en som er fargeblind? Vil en med muskelskjelvinger treffe knappene? Vil en med redusert korttidshukommelse eller konsentrasjonsvansker klare å gjennomføre hele prosessen? 

Hvis du ikke har noen av disse utfordringene, vil du nok ikke tenke så mye over hvordan nettsider er bygget opp. Men hvis du har, vet du hvor lite inkluderende mange nettsider i dag er.

Fargetester for tekst

For de med redusert syn, er kontrast på farger og skrift helt avgjørende. Om kontrasten fyller kriteriene i WCAG 2.0 kan man teste her.

Hva betyr dette for deg?

Hvis du skriver en sabla god artikkel, ønsker du jo at flest mulig leser den. Og du vil at flest mulig skal kunne bestille tjenestene dine, kjøpe produktene dine eller legge igjen kontaktinformasjonen sin. Men da må de ha mulighet til å gjennomføre disse transaksjonene. Med en universelt utformet nettside får flere muligheten til nettopp det.

Universell utforming dreier seg om å fokusere på brukerens opplevelse av nettsiden og å guide dem dit du ønsker. Dette gjør du ved å ha en kritisk tilnærmelse til alt av innhold: Tekster skal være forståelige; strukturen skal være logisk og intuitiv; elementer som kan virke forstyrrende eller misvisende bør fjernes.

WCAG 2.0 lister 61 suksesskriterier til digitale løsninger. Det finnes tre nivåer på kriteriene (fra A til AAA), og man skal oppfylle minst 35 av 61 suksesskriterier.

Også Google verdsetter nettsider som er universelt utformet, og nettsider som scorer høyt på dette, vil rangeres høyere og lettere oppnå organisk rekkevidde. Derfor er uu en god investering, både for deg og brukerne av nettsiden din. 

Kontrasttest for nettside

Man må også ta hensyn til kontrast mellom tekst og lenker.

Design og kode

Det finnes (dessverre) ingen ferdig løsning du bare kan integrere i koden, og vips er nettsiden universelt utformet. Det er noe du må ha i bakhodet under hele prosessen, både når du jobber med struktur, innhold, design og programmering. 

Du kan tenke på designet som de synlige tilpassingene vi gjør på nettsiden, som skrifttype og -størrelse, farger og kontraster. Designet skal veilede brukeren, for eksempel ved å vise og illustrere hvor man kan klikke seg videre, hvordan du kan komme tilbake og hva som eventuelt har gått galt hvis du får en feilmelding.  

I tillegg kommer alt det som er usynlig for det utrente øyet. Dette er hensyn som bakes inn i koden. 

Hastighet og volum på lyd skal kunne justeres. Det samme skal skriftstørrelsen. En som kun hører teksten skal sitte igjen med samme informasjon som de som i tillegg ser bilder og annen illustrasjoner. Dette kan vi sørge for ved at informasjonen “leses” i riktig rekkefølge: Overskrift før ingress, brødtekst før informerende bildetekst. Vi kan legge inn informerende tekst om bilder, illustrasjoner og knapper som ikke er synlig ellers, men som leses. Vi kan også sørge for at den som klikker seg gjennom menyen ved hjelp av tastaturet enkelt kommer seg tilbake uten å måtte klikke seg igjennom hele menyen og alle andre knapper på nytt. 

Veien videre

Kravene og forventningene til universell utforming er under utvikling. Retningslinjene er omfattende, og det kommer stadig nye. Vår jobb er hjelpe deg med å finne løsninger som både er visuelt fine OG inkluderende. Ta kontakt dersom vi kan bistå med dette.

Lignende artikler

Hva er egentlig en visuell profil?

2/11/2022

Hva er egentlig en visuell profil?

Øk synligheten med en grønnere nettside

1/12/2022

Øk synligheten med en grønnere nettside

Designmagi

5/5/2021

Designmagi

Øk synligheten til din virksomhet med en sterk visuell profil

4/7/2021

Øk synligheten til din virksomhet med en sterk visuell profil