Isometric iPad Pro 2018 Mockup by Anthony Boyd Graphics

← Tilbake til artikler | Publisert: 12/2/2020

En digital og interaktiv verdikjede

Den nasjonale klyngen, Ocean Hyway Cluster, er den viktigste katalysatoren for realisering av hydrogen – og ulike bærere av hydrogen – i maritim sektor. Nettverket består av aktører fra hele verdikjeden, og sammen jobber de for å utvikle og realisere de kommersielle mulighetene.

Et av våre viktigste formål er å dele og tilgjengeliggjøre informasjon, ikke bare for medlemmer av klyngen, men for politikere, beslutningstakere, studenter og andre som kan ha nytte av det. Denne interaktive verdikjeden bryter ned den stegvise prosessen og presenterer informasjon på flere nivåer, sånn at ulike målgrupper kan trekke ut forskjellig informasjon etter behov og interesse, sier Kristin Svardal, prosjektleder i Ocean Hyway Cluster.

For å lykkes i kommunikasjonsarbeidet, er vi avhengige av gode verktøy som visualiserer og forenkler informasjon som er både teknisk og kompleks – Kristin Svardal

Animert verdikjede

Små animasjoner styrer brukerens oppmerksomhet og gjør illustrasjonen mer levende.

Forenkle og visualisere

I denne typen prosjekter er hovedutfordringen ofte knyttet til forenkling. Vi kan ikke presentere all informasjon, og alt kan ikke visualiseres i et 1:1 forhold. Dette kan være vanskelig for forskere, ingeniører og andre med dyptgående faglig kompetanse, men kanskje det viktigste vi som utenforstående kan bidra med, Trude Svardal, designer i Big Fish.

Kart over verdikjeden

Verdikjeden er presentert i et isometrisk kart, der detaljer er forenklet for å bedre illustrere de ulike prosessene.

Fordeler med digitale løsninger:

  • Forenkler og visualiserer en kompleks virkelighet
  • Gir mulighet for ulike målgrupper å fordype seg i deler eller hele verdikjeden
  • Effektivt presentasjons-verktøy
  • Enkel å integrere på eksisterende nettside
  • Enkel å dele i ulike kanaler
  • Gir en visuell verktøykasse som kan brukes internt og utad 
Viser funksjonalitet i kartet

Fra oversiktskartet kan man klikke seg videre for å få mer detaljer om de ulike stegene

Hydrogen Bunkering Station

Hydrogen Bunkering Station

For å lykkes i kommunikasjonsarbeidet, er vi avhengige av gode verktøy som visualiserer og forenkler informasjon som er både teknisk og kompleks. Vi opplever at Big Fish fort forstod intensjonen og behovet vårt, og at det har vært et godt samarbeid og en god prosess mot målet. Vi er veldig fornøyd med sluttproduktet, og ser frem til å ta den digitale verdikjeden i bruk i vårt arbeid fremover, Kristin Svardal.

Digitale muligheter

Uansett om du rapporterer driftsresultater, presenterer funn fra forskning eller klimatiltak, eller leverer informasjon til politikere og andre interessenter, kan en digital løsning hjelpe deg med å nå og engasjere flere. Innholdet kan gjøres enklere å forstå, og det kan struktureres så det er enklere for ulike målgrupper å finne relevant informasjon.

De digitale mulighetene for å presentere og dele informasjon er nærmest uendelige. At organisasjoner som Hub for Ocean ser dette som spennende og relevant er utrolig kult, og at de stoler på oss til å ta gode avgjørelser og valg underveis har sikret en god prosess og et rimelig godt resultat, om jeg må si det selvRobin Ingebrigtsen, interaksjonsdesigner i Big Fish.

Ta en titt på verdikjeden her.

Nysgjerrig på mulighetene?

Ta kontakt, så utforsker vi mulighetene sammen!

Lignende artikler

Hva er egentlig en visuell profil?

2/11/2022

Hva er egentlig en visuell profil?

Øk synligheten med en grønnere nettside

1/12/2022

Øk synligheten med en grønnere nettside

Designmagi

5/5/2021

Designmagi

Øk synligheten til din virksomhet med en sterk visuell profil

4/7/2021

Øk synligheten til din virksomhet med en sterk visuell profil