Vår visjon er å bidra til å minske verdens bærekraftsutfordringer gjennom vår kunnskap og kreativitet

I Big Fish er vi et team med stort mangfold – fra Florø, USA, Oslo og Hammerfest; babyboomers og generasjon Y; økonomer, biologer og designere.

Fra Frank Hugo lenket seg fast på Sellafield tidlig på 90-tallet til Mari skrev masteroppgave om bærekraftige investeringer i 2015, har det skjedd mye på miljøfronten. Miljøaktivistene er ikke lenger de eneste som vil ha bærekraftig løsninger. Folk flest forstår alvoret, og næringslivet ser det lønner seg.

Vår erfaring er at de beste ideene er forankret i innsikt og kunnskap. Dette er filosofien vi baserer vår praksis på – både internt og i møte med kunder og samarbeidspartnere. Vi setter vår ære i å være oppdatert og på hugget, og vi samarbeider tett og livlig på tvers av våre fagfelt.

Vi oppsøker kontraster, friksjon og diskusjoner. Vi trives i dette spenningsfeltet og utfordrer til tydelighet og erkjennelser – og motet til å ta konsekvensen av alt dette. Vi er ganske enkelt overbevist om at dette må til for å skape noe nytt og konsistent.

Idé

Innsikt

Kommunikasjon

God kommunikasjon handler om historiefortelling og evnen til å vekke følelser. Det handler om å bygge en gjenkjennelig identitet med de riktige assosiasjonene. Det handler om å skape engasjement og troverdighet.

Når historiene fortelles, skal de gjøre inntrykk. De skal fortelles på rett måte, til rett tid og med det rette medium. Vi navigerer i  denne kommunikasjonsverdenen og elsker å utforske nye måter å skape engasjement på. Ansvaret for å skape det rette visuelle utrykket for et selskap er stort – og det ansvaret digger vi!

Vårt team av grafiske designere utvikler visuelle profiler og konsepter som formidler verdier og kompetanse på tvers av flater.

Strategi & Miljørådgiving

Rådgiverne våre har jobbet for å redde miljøet fra før andre av oss ble født. Samtidig har de lang erfaring fra næringslivet, og tung kommersiell og internasjonal kunnskap. Disse erfaringene kommer våre oppdragsgivere til gode. Med forståelse for politisk dynamikk, markedstrender og næringslivets spilleregler, skreddersyr vi langsiktige strategier og aktivitetsplaner. Målet er alltid å styrke våre oppdragsgiveres markedsposisjon. Vi vil at de beste skal vinne!

En bærekraftig strategi er ansvarlig og offensiv – på bedriftens og klodens vegne. Den er et resultat av dybdedykk for å undersøke og forstå de ukjente strømningene – og av å tolke det som er opp i dagen, og derfor lett å ta for gitt. Den skal hensynta samfunnsutvikling, trender, politiske prosesser og teknologibyks. Og den skal inneholde en konkret og tidfestet handlingsplan.

Våre rådgivere sammenstiller informasjon, inntrykk og intuisjon. Big Fish diagnostiserer utfordringene og identifiserer muligheter – nasjonalt og internasjonalt. Vi samarbeider med selskapets styre og ledelse, og leverer langsiktige posisjonerings- og kommunikasjonsstrategier. Konkrete tiltak som ressurshåndtering, nullutslippsløsninger, energisparing og sertifiseringsprosesser – Big Fish stiller gjerne som alliert, rådgiver og sparringpartner. Vi bistår også med myndighetskontakt og nettverksbygging.

Foredrag

Inspirasjon er kunnskap, forbløffelse, latter og gjenkjennelse – og litt av hvert annet. Vi elsker å utveksle erfaringer og ideer med andre, og deler gjerne av vår egen kunnskap. Derfor tilbyr vi også foredrag.